شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو

(دانش بنیان)

شرکت ایتراک

شرکت ایتراک بر اساس تفکر راهبردی ستاد سیاست گذاری صنعت خودرو، در سال ۱۳۷۶ با مشارکت ۷۸ شرکت طراحی مهندسی و سازنده قطعات و مجموعه های خودرو، به عنوان نخستین مرکز ملی جامع و معتبر آزمایشگاهی در صنعت خودرو، فعالیت خود را آغاز و اکنون با ۱۸ آزمایشگاه فعال و بیش از 1500عنوان آزمون، به خدمت رسانی مشغول است.

شرکت ایتراک بر اساس تفکر راهبردی ستاد سیاست گذاری صنعت خودرو، در سال ۱۳۷۶ با مشارکت ۷۸ شرکت طراحی مهندسی و سازنده قطعات و مجموعه های خودرو، به عنوان نخستین مرکز ملی جامع و معتبر آزمایشگاهی در صنعت خودرو، فعالیت خود را آغاز و اکنون با ۱۸ آزمایشگاه فعال و بیش از 1500عنوان آزمون، به خدمت رسانی مشغول است.

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه کالیبراسیون واندازه گیری

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه برق و االکترونیک

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه نورسنجی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه خودرو و همولوگیشن

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه مهندسی موتور و قوای محرکه

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه ارتعاش و خستگی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه متالورژی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي

دسته‌ها
Laboratory

آزمایشگاه شيمی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمايشگاه کالیبراسيون واندازه گیری ساپكو با دريافت آکروديته استاندارد ISO 17025 از  DAP آلمان و پروانه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی ايران در زمينه هاي کالیبراسيون ابعادي، فشار، نيرو، جرم، دما و رطوبت و با صدور گواهينامه کالبيراسيون بر اساس الزامات آخرين استانداردهای  بين المللی ، به صنعت کشور و در راس آن ، به گروه صنعتی ايران خودرو سرويس می دهد. بهبود مستمر در زمينه هاي فنی و سيستمی در راستای اهداف مجموعه ايران خودرو و گسترش حوزه های آکروديته از برنامه های آينده اين آزمايشگاه می باشد .

عناوین خدمات

کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)

کالیبراسين انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي

کالیبراسيون انواع گيج بلوک

کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک

کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي

کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر

کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست

کالیبراسيون انواع گونياي دقيق

کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک

کالیبراسيون دور موتور

اندازه گيری سه بعدی

مقايسه قطعه با مدل سه بعدی

اندازه گيری پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاری

اندازه گيري زبری سطح

كانتورگرافی

توپوگرافی سطوح

اندازه گيری تلرانس های هندسی

اندازه گيری بادامک ها

اسكن سه بعدی قطعات

اندازه گيری پارامترهای رزوه

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندی 0001mm

دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندی 00001mm

کالیبراتور گيج های فشار و خلاء با دقت 80ppm

ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي0001mm

گونيای مرجع گرانيتی

کالیبراتور ساعت اندازه گيری با زينه بندی 0002mm

سری وزنه هاي استاندارد کلاس  E2

ترازوی دقيق با زينه بندي 1gr در گستره 32kgr

سری گيج بلوک تا گريد  K

سری گيج های زاويه

کالیبراتور سختی سنج های لاستيک و پلاستيک

انواع سنسورهای دقيق دما و رطوبت

دستگاه اندازه گيری سه بعدی (CMM)

دستگاه اندازه گيری چرخ دنده ها (GMM)

دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)

دستگاه اندازه گيری زبری سطح

دستگاه كانتورگرافی

دستگاه اندازه گيری تلرانسهای هندسی

دستگاه پروفايل پروژكتور

دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)

دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي