آزمایشگاه ویبرو آکوستیک

شرح کلی آزمایشگاه

آنالیز صدا ، آنالیز ارتعاشات و تعیین مشخصات مواد ویبرو آکوستیک محورهای اصلی فعالیت آزمایشگاه را تشکیل می دهد.

عناوین خدمات

آزمون های تایید نوع خودرو بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی از قبیل سطح صدای عبوری خودرو ، صدای اگزوز ، صدای هوای فشرده (خودروهای سنگین) ، نویز تایر ، هشداردهنده های شنیداری و قفل

آنالیز صوتی قطعات و مجموعه های الکتروآکوستیک و هشداردهنده های شنیداری از قبیل بوق و بلند گو

اندازه گیری صدای داخلی خودرو در حال سکون و حرکت

اندازه گیری تراز صدای عملکرد قطعات و مجموعه ها در اتاق نیمه صامت

اندازه گیری تراز صدای ناخواسته قطعات و مجموعه ها در حین ارتعاش در اتاق نیمه صامت

اندازه گیری و آنالیز توان و شدت صدا و شناسایی مسیر نویز

اندازه گیری و آنالیز کیفیت صدا در خودرو و مجموعه ها

آنالیز نویز و ارتعاش یاتاقان ها ، بلبیرینگ ها،..

اندازه گیری و آنالیز حساسیت سنسور ها

اندازه گیری فرکانس طبیعی

آنالیز مودال آزمایشگاهی و عملیاتی

آنالیز ارتعاشی قطعات و مجموعه ها در شرایط عملکردی از جمله قطعات موتوری بر روی استند موتور

آنالیز ماشین های دوار شامل آنالیز مرتبه ، نابالانسی استاتیکی و دینامیکی، مشخصه های دینامیکی تسمه ها ،..

اندازه گیری ممان اینرسی

اندازه گیری مشخصات آکوستیکی مواد جاذب و عایق صدا

اندازه گیری مشخصات دینامیکی(سختی دینامیکی ، تانژانت فی و میرایی) مواد ویسکو الاستیک ، هیدرومانتها ، ضربه گیرها،... و آزمون دوام چند محوره تحت شرایط جوی

اندازه گیری مشخصات کمک فنر شامل میرایی ، اصطکاک ، واکنش گاز ، نویز و ... و آزمون دوام عمومی و سوپرایمپوز

تجهیزات آزمایشگاه

اتاق نیمه صامت و شیکر

استند سختی دینامیکی

استند نویز بلبیرینگ

استند بالانسینگ

استند دمپینگ

دستگاه ممان اینرسی

سیستم دو محوره کمک فنر

اتاق آکوستیک کوچک

لوله امپدانس

انواع شتاب سنج و میکروفون ، مبدل نیرو ، مبدل فشار ، پراب شدت صدا

آنالیزور 4،5،6 و 32 کاناله صدا و ارتعاش

سونومتر پرتابل

ویبرومتر لیزری ، چکش و شیکر مودال

ماژول کامل نرم افزاری شامل   EMA، OMA،NSI،Rotating machinery