آزمایشگاه CNG & LPG

شرح کلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه به کمک تجهیزات فشار بالای هیدورلیکی و پنوماتیکی خود، قابلیت انجام آزمون­های قطعات و مجموعه های جایگاههای CNG ، کیت گاز سوز CNG، LPG ، مخازن فلزی، کامپوزیتی، صنعتی، کپسول های آتش نشانی شلنگ های ترمز و هیدرولیک فرمان  و شلنگ­های سوخت را مطابق استانداردهاي ملی و بین المللی نظیر ISO11439 , ISIRI 7598 , ISIRI5636, ISIRI 4264, ISIRI 7909, ISIRI 869 ISIRI9190,ISIRI 5901,ISIRI 10705,ISIRI 6792 دارا بوده و مجموعه بسیار متنوعی از تایید صلاحیت استانداردهای مختلف آزمون مخازن را گردآوری نموده است. همچنین انجام بازرسی ادواری مخازن CNG و هر نوع مخزن صنعتی مطابق با استانداردهایIRI6792, ISIRI 9426 نیز از قابلیت های تایید شده دیگر این آزمایشگاه می باشد.

عناوین خدمات

شلنگ ها و لوله ها:

ترکیدن، نشتی ، نفوذ پذیری ، پیوستگی کارکرد ، ضربه ، مقاومت در دمای پایین ، خمش شلنگ ها

اجزای کیت ، انواع شیر و رگلاتور :

مقاومت در برابر فشار هیدرو استاتیک، نشتی،  چرخه دما ، پیوستگی کارکرد

مخازن

ترکیدن تحت فشار هیدرواستاتیک ،چرخه فشار ، نشت پیش از شکست، قرار گرفتن در معرض آتش، نفوذ گلوله و آزمونهای مخازن کامپوزیتی

تجهیزات آزمایشگاه

نشت یاب هلیومی برای اندازه گیری میزان نشتی به کمک گاز هلیوم

نشتی به روش غوطه وری

دستگاه اعمال فشار هیدرواستاتیک تا 1500 بار (سیال آب)

دستگاه فشار سیکلی مخازن تا 600 بار (سیال آب)

دستگاه دوام قطعات کیت تا 350 بار (سیال هوا)

دستگاه ضربه (ایمپالس) شلنگ­های هیدرولیک فرمان و ترمز

دستگاه اندازه گیری انبساط حجمی مخازن (به روش واترجکت)

دستگاه چرخه دمای قطعات غیر فلزی تحت فشار کاری