آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

شرح کلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه جهت انجام آزمون­ های مختلف مطابق استانداردهای ملی، کارخانه­ای و بین ­المللی  بر روی انواع سیستم­ های برف پاک کن و موتورهای الکتریکی که در صنایع خودرو و همچنین سایر صنایع سبک مورد استفاده قرار می­گیرد ایجاد شده است.

عناوین خدمات

آزمون تعیین منحنی مشخصه ی الکترو موتورها و آلترناتورها

آزمون دوام الکترو موتورها ، تحت بار

آزمون شبیه سازی اثر بار گذاری مکانیزم­ها و مجموعه ها روی الکترو موتورها

آزمون­های دوام و عملکرد مجموعه های برف پاک کن شامل تیغه و بازویی، موتور گیر بکس و موتور مکانیزم

تجهیزات آزمایشگاه

دینامومتر پودری50 نيوتن متر

دینامومتر هیسترزیسی 25/3 نيوتن متر

دینامومتر هیسترزیسی 80  نيوتن میلی متر

دینامومتر هیسترزیسی 280 نيوتن میلی متر

Power Analyzer

Dynamometer Controller

منبع تغذیه ی 500 آمپر قابل کنترل

نرم افزار کنترل عملکرد دینامومترها و موتورها با قابلیت کنترل دما در هشت نقطه

استند های دوام و عملکرد انواع مجموعه های برف پاک کن

استند آزمون دوام هرزگردها ، تسمه سفت کن ها و آلترناتورها ی خودروهای سواری

مشتریان عمده و مزایا :

شرکت­های سازنده و وارد کننده ی قطعات برقی و خودرویی و همچنین سازندگان خودرو.

کاربرد در مراحل طراحی، تحقیقاتی و تولید، آزمون تایید نمونه و سازگاری با محصول، انجام آزمون­ های دوام و عملکرد بدون نیاز به مکانیزم­ ها و مجموعه های وابسته به الکترو موتورها.