آزمایشگاه رنگ و فرآورده های نفتی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمایشگاه رنک و فرآروده ای نفتی از دو بخش کلی رنگ و فرآورده های نفتی تشکیل شده است که هر کدام از این دو بخش فعالیت مجزایی دارد.

در این آزمایشگاه ارائه کلیه خدمات فنی و انجام آزمون در مورد سطوح رنگ شده در خودرو و همچنین  مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمیایی مورد استفاده در خودرو انجام می شود .

ماموریت اصلی این آزمایشگاه کمک به خودرو سازان مخصوصا ایران خودرو و تامین کننده قطعات آن (ساپکو) جهت تامین نیازهای این دو شرکت در زمینه انجام آزمون و مشاوره های فنی می باشد.

در این مورد آزمایشگاه رنگ به صورت اختصاصی در مورد آزمونهای رنگ و سطوح رنگ شده فعالیت دارد و به نوعی میتوان گفت وظیفه کنترل کیفیت رنگ محصولات ارائه شده توسط ایران خودرو را به عهده دارد.

در قسمت فرآروده های نفتی اما این موضوع شکل متفاوت تری دارد. چراکه این بخش خود از چندین قسمت مجزای دیگر تشکیل شده که آزمونهای مرتبط با این قسمتها نیز هر یک در بخش مخصوص به خود انجام می شود .

قسمتهای مختلف این بخش عبارتند از : قسمت روغن ، گریس ، شیشه شور، مایعات خنک کننده ، مایع ترمز ، چسب ، سیلر  و  PVC.که  آزمونهای مربوط به هر یک از این مواد نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.

آزمایشگاه رنگ و فرآروده های نفتی دارای تاییدیه از اداره استاندارد ایران و همچنین ISO 17025  از DAKKS آلمان  و Renault فرانسه و همچنین PSA فرانسه می باشد.

این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمونهای مربوط به رنگ خودرو و همچنین فرآوردهای نفتی بکار رفته در خودرو مانند موارد ذکر شده در بالا را بر اساس استاندارد های ملی ایران و ISO ;BS; ;Renault  PSA;DIN و ASTM را دارد.

عناوین خدمات

آزمون­ های خواص فيزيكی و مكانيكی رنگ شامل آزمون های چسبندگی، براقيت، سختی ( پرسوز، كونيك )، مقاومت رنگ در برابر غوطه وری در آب و رطوبت و محیط خورنده و شرایط اتو کلاو، اندازه گيری دانسيته و ویسکوزیته، دانه بندی رنگ و مقاومت به ساچمه زنی و ...

روانكارها (روغن موتور ، روغن گيربكس ،گريس ) شامل آزمون اندازه گيری ويسكوزيته و نقطه اشتعال باز و بسته، نقطه ابري شدن و نقطه ريزش و آزمون Noack و  بررسي خواص سايشی روغن و گريس (چهار ساچمه) و اندازه گيری ميزان آب روغن  و خوردگي روغن ­ها و ...

انواع خنك كننده ( ضد يخ، مايع ترمز، روغن خنك كننده) شامل خوردگی در ظروف شیشه ای، مقاومت حرارتی، اندازه گیری نقطه جوش و نقطه انجماد و سازگاری با آب و تمایل به کف و...

انواع چسب ها، انواع سيلر، عايق زير بدنه شامل اندازه گيري دانسيته و درصد خاكستر و درصد جامد، تعيين زمان خشک شدن سطحی، استحكام كششی - برشی و درصد ازدياد طول و خزش  و Peeling و قابليت پوشش دهی با رنگ و درصد جذب آب  و تمايل به خوردگي و ...

شيشه شوی شامل اندازه گيري PH و دانسیته و نقطه انجماد و ...

تجهیزات آزمایشگاه