آزمایشگاه خودرو و همولوگیشن

شرح کلی آزمایشگاه

شناسایی رفتار دینامیکی و پایداری خودرو و همچنین عملکرد آن در شرایط مختلف ، نیازمند انجام آزمون های ارزیابی evaluation حسی (subjective) و کمی (objective) به منظور اندازه گیری پارامترها و متغیر های سیستم می باشد که تحت عناوین ذیل انجام میگیرند:

عناوین خدمات

Handling Maneuver: شامل آزمونهای گردش حالت ماندگار،ورودیهای گذاری فرمان بصورت پله –سینوسی-تصادفی-ضربه-تغییر مسیر ناگهانی –رفتار مرکز فرمان ،ماندگاری خودرو در مسیر مستقیم ، تعادل خودرو هنگام ترمز گیری سرپیچ و .. مطابق استانداردهای ISO

Ride comfort : ار تعاشات وارده به سرنشین مطابق استاندارد ISO

Braking Performance :شامل آزمون های مسافت توقف ، نیروی پدال ، عملکرد ترمز دستی(استاتیکی و دینامیکی) ، توالی قفل شدن چرخها ، اثرات رطوبت و سرما روی لنت و دیسکها ، بررسی Fade ترمز ها و... مطابق استاندارهای ISO ، قوانین ECE  یا EEC

Streering Effort : شامل آزمونهای ارتعاشات فرمان ، نیروی فرمان ، برگشت فرمان مطابق EEC

Performance Drive ability : شامل آزمونهای شتابگیری ، حداکثر سرعت ، مصرف سوخت ، ضریب خلاص روی (Coasting) ، حداقل شعاع گردش ، قابلیت کشش ، کنترل سرعت سنج خودرو و... مطایق استانداردهای ISO و JIS

خدمات ارزیابی و بهبود : تیونینگ سیستم تعلیق فنز ، کمک فنر، آزمونهای ارزیابی و مقایسه قطعات تایر ،سیستم فرمان و کمک فنر.

Single Vehicle Approval: شامل آزمونها و بازرسی های SVA برای خودروهای با تیراژ بالا.

خدمات تایید نوع خودرو

در این راستا آزمایشگاه دینامیک خودرو و همولوگیشن ایتراک با بهره گیری از کادری مجرب و آموزش دیده در معتبرترین مراکز منطبق با تکنولوژی روز ، آمادگی انجام آزمونهای فوق به منظورهای Improvement & Modification Evaluation  و آزمونهایرType Approval Homologation &  را دارا می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه

سنسور اندازه گیری گشتاور و زاویه غربیک فرمان(MSW)

سنسور اندازه گیری نیروی پدال و نمایشگر دیجیتالی

سنسور اندازه گیری مصرف سوخت(DLF2)

دستگاه ثبت و پردازش داده ها (DATA Acq.) و نمایشگر LCD

ترمو کوپل و ترمومتر

سنسور GPS اندازه گیری سرعت خودرو

سنور GPS اندازه گیری زوایای Roll , pitch , Slip

ماژول IMU اندازه گیری شتاب خطی و سرعت زوایه ای