آزمایشگاه مکانیک

شرح کلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و بهره گیری از سیستم ها و تجهیزات مدرن و پیشرفته، قابلیت انجام آزمونهای دوام و عملکرد صندلی، پشت سری صندلی(ISIRI 6503&6506)، کمربند ایمنی، قفل و لولا (6773ISIRI )، اندازه گیری اصطکاک پیچ و مهره، پارامترهای گشتاور، نیرو سنجی و سختی استاتیکی را دارا می باشد.

عناوین خدمات

قابلیت مونتاژ

نیروهای مونتاژ و دمونتاژ قطعات

گشتاور

نیروسنجی

اعمال نیرو با سرعت ثابت

آزمونهای سختی استاتیکی شعاعی/محوری/مخروطی/پیچشی

ضربه آینه

ضریب فنریت لاستیک ها

اندازه گیری ضریب فنریت فنر

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه ضریب اصطکاک پیچ و مهره

  • دستگاه کشش
  • انواع نیروسنجها
  • انواع ترکمترها

انواع ابزار و تجهیزات اندازه گیری دستی

دستگاههای دوام و عملکرد صندلی

دوام سيستم تنظيم پشتي صندلي ( 5 فاز)

دوام تغيير شكل کفی صندلی

دوام تنظیم ارتفاع صندلی

استحکام پشتی صندلی

کارائی پشت سری

آزمونهای دوام ريل صندلي