آزمایشگاه شيمی

شرح کلی آزمایشگاه

با توجه به آيتم های گوناگون شيميايي مورد نياز آزمونی در مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو اعم از قطعه ساز و خودرو ساز  اين آزمايشگاه مسئوليت انجام و پيگيري آزمون های شيميايی مرتبط مي باشد كه از سال 1374 فعاليت خود را آغاز نموده و در سال 1379 بعنوان اولين آزمايشگاه شيمی در اين زمينه موفق به اخذ آكروديته استاندارد ISO17025 از شركت DAP آلمان گرديد. و هم اكنون آزمون های مرتبطي كه در شركتهاي قطعه ساز گروه ايران خودرو انجام ميشود، زيرنظر كارشناسان اين آزمايشگاه از طريق ارزيابي هاي دوره ای  اجرا می گردد.

عناوین خدمات

در اين آزمايشگاه آزمونها به گروههاي اصلي ذيل تقسيم ميشوند :

  • پوشش های رنگ و آبکاری
  • آنالیز شیمیایی فلزی و پلیمری
  • گازهای خنک کننده

آزمون ها :

آزمون اندازه گیری فلزات گرانبها مانند پلاتین ،پالادیوم ،رودیوم و... موجود در مبدل کاتالیتیکی خودرو توسط دستگاه ICP-OES و خردایش کاتالیست های سرامیکی تا حد میکرون .

آزمون های مرتبط با کنترل کیفیت پوشش اعم از رنگ و آبکاری برروی قطعات فلزی، پلیمری و بدنه خودرو مانند رنگ سنجی چشمی و دستگاهی برای رنگهای سالید و متالیک ، خوردگی تسریع شده NSS ,ASS  و آزمون های فرسودگی مصنوعی مانند زنوتست  توسط دستگاه Beta-LM و مقاومت در برابر نور UV با دستگاه QUV ، انواع آزمونهای لکه گذاری
آنالیز شیمیایی عناصر فلزی توسط AAS و CS-mat و اسپکتروفتومتر   UV-VIS، آنالیز شیمیایی  پلیمرها توسط دستگاه FTIR و TGA  و سایر روشهای پایه ای شیمیایی .

آزمون های کنترل کیفیت گازهای خنک کننده با دستگاه GCو کارل فیشر و دستگاههای آماده سازی نمونه های گازی .

تجهیزات آزمایشگاه

ICP – OES Agilent 5100

کروماتو گرافی گازی  GC-TCD-FID

جذب اتمي   Varian –AA200

اندازه گيري كربن و گوگرد Mat  C-S،  اسپكتروفتومتر چند زاويه اي  X-Right

اسپكتروفتومتر تك زاويه اي (روميزي و پرتابل) Data Color

ضخامت سنج رنگ بر روي پلاستك Paint borer

براقيت سنج رنگ  - Micro Tri gloss ضخامت سنج پوشش ها Lcometer

كراك متر الكترونيكي

آناليزر پليمر FT-IR

آناليزر پليمر   TGA

محفظه دما و رطوبت متغير Angelantoni-ACS

سالت اسپری

محفظه آب و هوايي تسريع شده با نور UV -   Q-panel

محفظه آب و هوايي تسريع شده با نور زنون Beta LM   ATLAS-

سختی سنج رنگ پرسوز

تجهیزات نمونه برداری گاز

تجهیزات خردایش کاتالیست های سرامیکی تا حد میکرون