شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو

(دانش بنیان)

شرکت ایتراک

شرکت ایتراک بر اساس تفکر راهبردی ستاد سیاست گذاری صنعت خودرو، در سال ۱۳۷۶ با مشارکت ۷۸ شرکت طراحی مهندسی و سازنده قطعات و مجموعه های خودرو، به عنوان نخستین مرکز ملی جامع و معتبر آزمایشگاهی در صنعت خودرو، فعالیت خود را آغاز و اکنون با ۱۸ آزمایشگاه فعال و بیش از 1500عنوان آزمون، به خدمت رسانی مشغول است.

شرکت ایتراک بر اساس تفکر راهبردی ستاد سیاست گذاری صنعت خودرو، در سال ۱۳۷۶ با مشارکت ۷۸ شرکت طراحی مهندسی و سازنده قطعات و مجموعه های خودرو، به عنوان نخستین مرکز ملی جامع و معتبر آزمایشگاهی در صنعت خودرو، فعالیت خود را آغاز و اکنون با ۱۸ آزمایشگاه فعال و بیش از 1500عنوان آزمون، به خدمت رسانی مشغول است.

ایتراک از نگاه آمار

درخواست تا به این لحظه
0
مشتریان
0
تست متفاوت ثبت شده
0
سال سابقه درخشان
0
vibro acoustic

آزمایشگاه ویبرو آکوستیک

Fluids and Fuel System

آزمایشگاه سوخت رسانی و سیالات

CNG

آزمایشگاه CNG & LPG

Mechanism

آزمایشگاه مکانیزمها  

Mechanic

آزمایشگاه مکانیک

Environmental

آزمایشگاه شرایط محیطی

Polymer & Textile

آزمایشگاه پلیمر و نساجی

Paint & petroleum products

آزمایشگاه رنگ و فرآورده های نفتی

Chemistry

آزمایشگاه شيمی

Metallurgy

آزمایشگاه متالورژی

Vibration Fatigue

آزمایشگاه ارتعاش و خستگی

Powertrain

آزمایشگاه مهندسی موتور و قوای محرکه

Vehicle Dynamic & Homologation

آزمایشگاه خودرو و همولوگیشن

Lighting

آزمایشگاه نورسنجی

Electric Machinery

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

EMC

آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی

Electric and Electronic

آزمایشگاه برق و االکترونیک

Calibration & Metrology

آزمایشگاه کالیبراسیون واندازه گیری

گواهینامه و افتخارات

مشتریان اصلی ایتراک

آخرین مقالات و اخبار ایتراک

ارائه اثر بخش خدمات آزمايشگاهی، فنی و مهندسی مرتبط در صنايع مختلف به ويژه صنعت خودرو در راستای برآوردن نیاز مشتريان جهت حصول اطمینان ازکیفیت تولیدات و همچنین مشارکت در بهینه سازی طراحی و ایمنی محصولات با بهره گیری از توسعه و ارتقای تجهیزات آزمايشگاهی ، فن آوری و دانش روز دنیا با هدف برآورده سازی استانداردهای ملی و بین المللی

ارائه اثر بخش خدمات آزمايشگاهی، فنی و مهندسی مرتبط در صنايع مختلف به ويژه صنعت خودرو در راستای برآوردن نیاز مشتريان جهت حصول اطمینان ازکیفیت تولیدات و همچنین مشارکت در بهینه سازی طراحی و ایمنی محصولات با بهره گیری از توسعه و ارتقای تجهیزات آزمايشگاهی ، فن آوری و دانش روز دنیا با هدف برآورده سازی استانداردهای ملی و بین المللی