آزمون های قابل انجام

 • انواع آزمون¬های عملکرد و دوام ارتعاش سینوسی، تصادفی و شوک SOR,ROR,SOROR
 • آزمون های ارتعاش تحت شرایط جوی و یا عملکردی خاص
 • شبیه سازی جاده
 • سیگنال های گذرا
 • جستجوی فرکانس تشدید
 • آزمون های استحکام و انواع روش های خستگی بر روی قطعات و مجموعه های خودرو
 • آزمون های بار ناگهانی و بار نهایی
 • قابلیت انجام انواع آزمون ها با کنترل نیرو ، جابجایی ، شتاب ، کرنش، ...
 • اندازه گیری کرنش و تحلیل تنش دینامیکی
 • آزمون های عملکرد و دوام ارتعاشی بر روی کل خودرو ( 4 پوستر)
 • آزمون شوک و بامپ
VibroFatigue_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

VibroFatigue_2
 • انواع شیکرهای الکترودینامیکی با حداکثر نیروی دینامیکی 50 کیلو نیوتن، شتاب g100 و جابجایی 50 میلیمتر در محدوه فرکانسی تا 50 كيلو هرتز
 • محفظه های شرایط جوی/ ارتعاش
 • سیستم سرووهیدرولیک يونيورسال 8 محوره: امکان انجام طیف گسترده ای از آزمون های اعمال نیرو یا جابجایی، دوام و خستگی در 8 محور (همزمان، سنکرون یا جداگانه) با حداکثر جابجایی 250 میلیمتر و حداکثر نیروی 63 کیلونیوتن در هر محور
 • سیستم سرووهیدرولیک خستگی یک محوره جهت انجام آزمون های خستگی در یک محور و امکان انجام آزمون های کشش- فشار و سختی با حداکثر جابجایی 250 میلیمتر و حداکثر نیروی 250 کیلونیوتن
 • سیستم شوک سقوط آزاد