آزمون های قابل انجام

 • آزمون های تایید نوع خودرو بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی از قبیل سطح صدای عبوری خودرو ، صدای اگزوز ، صدای هوای فشرده (خودروهای سنگین) ، نویز تایر ، هشداردهنده های شنیداری و قفل
 • آنالیز صوتی قطعات و مجموعه های الکتروآکوستیک و هشداردهنده های شنیداری از قبیل بوق و بلند گو
 • اندازه گیری صدای داخلی خودرو در حال سکون و حرکت
 • اندازه گیری تراز صدای عملکرد قطعات و مجموعه ها در اتاق نیمه صامت
 • اندازه گیری تراز صدای ناخواسته قطعات و مجموعه ها در حین ارتعاش در اتاق نیمه صامت
 • اندازه گیری و آنالیز توان و شدت صدا و شناسایی مسیر نویز
 • اندازه گیری و آنالیز کیفیت صدا در خودرو و مجموعه ها
 • آنالیز نویز و ارتعاش یاتاقان ها ، بلبیرینگ ها،..
 • اندازه گیری و آنالیز حساسیت سنسور ها
VibroAcoustic_1

VibroAcoustic_3
 • اندازه گیری فرکانس طبیعی
 • آنالیز مودال آزمایشگاهی و عملیاتی
 • آنالیز ارتعاشی قطعات و مجموعه ها در شرایط عملکردی از جمله قطعات موتوری بر روی استند موتور
 • آنالیز ماشین های دوار شامل آنالیز مرتبه ، نابالانسی استاتیکی و دینامیکی، مشخصه های دینامیکی تسمه ها ،..
 • اندازه گیری ممان اینرسی
 • اندازه گیری مشخصات آکوستیکی مواد جاذب و عایق صدا
 • اندازه گیری مشخصات دینامیکی(سختی دینامیکی ، تانژانت فی و میرایی) مواد ویسکو الاستیک ، هیدرومانتها ، ضربه گیرها،... و آزمون دوام چند محوره تحت شرایط جوی
 • اندازه گیری مشخصات کمک فنر شامل میرایی ، اصطکاک ، واکنش گاز ، نویز و ... و آزمون دوام عمومی و سوپرایمپوز

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

VibroAcoustic_2
 • اتاق نیمه صامت و شیکر
 • استند سختی دینامیکی , استند نویز بلبیرینگ
 • استند بالانسینگ, استند دمپینگ
 • دستگاه ممان اینرسی, سیستم دو محوره کمک فنر
 • اتاق آکوستیک کوچک
 • لوله امپدانس
 • انواع شتاب سنج و میکروفون ، مبدل نیرو ، مبدل فشار ، پراب شدت صدا
 • آنالیزور 4،5،6 و 32 کاناله صدا و ارتعاش
 • سونومتر پرتابل
 • ویبرومتر لیزری ، چکش و شیکر مودال
 • ماژول کامل نرم افزاری شامل EMA، OMA،NSI،Rotating machinery،