آزمون های قابل انجام

 • Handling Maneuver: شامل آزمونهای گردش حالت ماندگار،ورودیهای گذاری فرمان بصورت پله –سینوسی-تصادفی-ضربه-تغییر مسیر ناگهانی –رفتار مرکز فرمان ،ماندگاری خودرو در مسیر مستقیم ، تعادل خودرو هنگام ترمز گیری سرپیچ و .. مطابق استانداردهای ISO
 • Ride comfort : ار تعاشات وارده به سرنشین مطابق استاندارد ISO
 • Braking Performance :شامل آزمون های مسافت توقف ، نیروی پدال ، عملکرد ترمز دستی(استاتیکی و دینامیکی) ، توالی قفل شدن چرخها ، اثرات رطوبت و سرما روی لنت و دیسکها ، بررسی Fade ترمز ها و... مطابق استاندارهای ISO ، قوانین ECE یا EEC
 • Streering Effort : شامل آزمونهای ارتعاشات فرمان ، نیروی فرمان ، برگشت فرمان مطابق EEC
 • Performance Drive ability : شامل آزمونهای شتابگیری ، حداکثر سرعت ، مصرف سوخت ، ضریب خلاص روی (Coasting) ، حداقل شعاع گردش ، قابلیت کشش ، کنترل سرعت سنج خودرو و... مطایق استانداردهای ISO و JIS
 • خدمات ارزیابی و بهبود : تیونینگ سیستم تعلیق فنز ، کمک فنر، آزمونهای ارزیابی و مقایسه قطعات تایر ،سیستم فرمان و کمک فنر.
 • Single Vehicle Approval: شامل آزمونها و بازرسی های SVA برای خودروهای با تیراژ بالا.
 • خدمات تایید نوع خودرو
Vehicle_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Vehicle_2
 • سنسور اندازه گیری گشتاور و زاویه غربیک فرمان(MSW)
 • سنسور اندازه گیری نیروی پدال و نمایشگر دیجیتالی
 • سنسور اندازه گیری مصرف سوخت(DLF2)
 • دستگاه ثبت و پردازش داده ها (DATA Acq.) و نمایشگر LCD
 • ترمو کوپل و ترمومتر
 • سنسور GPS اندازه گیری سرعت خودرو
 • سنسور GPS اندازه گیری زوایای Roll , pitch , Slip
 • ماژول IMU اندازهگیری شتاب خطی و سرعت زوایه ای