فرم نظر سنجی از مشتریان

جلب رضایت مشتری هدف نهایی ماست

مشتری گرامی:

با سلام و احترام به استحضار میرساند که نظرات شما مبنای بهبود مستمر در شرکت ایتراک است، لذا خواهشمند است با اعلام نظرات خود و تکمیل این پرسشنامه، ما را در ارائه خدمات مناسب یاری فرمایید.

با تشکر

۱- اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات:خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۲- سرعت عمل بخش های مختلف آزمایشگاه در پاسخگویی به آزمونها:خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۳- تنوع آزمون های ارائه شده: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۴- مناسب بودن ساعت کاری آزمایشگاه: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۵- وضعیت ظاهری و آراستگی کارمندان و محیط آزمایشگاه: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۶- کیفیت و سرعت رسیدگی به شکایات: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۷- نحوه رفتار و همکاری کارمندان در بخش های مختلف(دریافت و تحویل، آزمایشگاه، مالی، حراست و...) خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۸- دانش کافی کارمندانبرای پاسخگویی به سوالات مشتری: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۹- کیفیت خدمات مشاوره ای قبل و بعد از آزمون: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۰- دقت آزمون های انجام شده: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۱- توانایی درک نیاز های خاص مشتری: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۲- کیفیت گزارشات آزمون از لحاظ فرمت و محتوا خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۳- میزان دسترسی به افراد موثر در مواقع ضرورت: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۴- انجام خدمات در زمان قول داده شده: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۵- میزان رعایت شرایط و استانداردهای مندرج در درخواست: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۶- میزان رضایت شما از هزینه های آزمون های انجام شده: خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

۱۷- در کل، شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو(ایتراک)را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

اطلاعات تکمیلی(در صورت تمایل)