آزمون های قابل انجام

 • آزمون دوام عمومی 500 ساعت مطابق با استاندارد PSA
 • آزمون 110 ساعت سرعت بحرانی مطابق با استاندارد PSA
 • آزمون ماکزیمم توان موتور ( 150 ساعت ) مطابق با استاندارد PSA
 • آزمونهای عملکرد موتور مطابق با استاندارد های بین المللی ,SAE ,EEC 1269)....(
 • آزمونهای دوام ارتعاشی قطعات موتور
 • آزمون Characterization تسمه تایمینگ و تسمه تجهیزات جانبی
 • آزمون Flapping تسمه , آزمون استارت موتور در دمای 30-
 • آزمون شوک حرارتی گرم و سرد قطعات موتور در دمای 25-
 • اندازه گیری تغییر کشش پیچ سر سیلندر در حین آزمون دوام به روش آلتراسونیک
 • قابلیت آزمون موتورهای دیزلی
 • دارای تأییدیه اداره استاندارد به عنوان آزمایشگاه مرجع اندازه گیری تولان و گشتاور موتور مطابق با استاندارد ISIRI 6483
Powertrain_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Powertrain_2
 • سلول های انجام آزمون (4 دوام، 1 آسنکرون)
 • سیستم شوک حرارتی در دمای -25 °C
 • ماكزيمم گشتاور ، توان و دورقابل اندازه گيري به ترتيب240Kw ، 600N.m و 10000RPM
 • قابليت اندازه گيري مصرف مخصوص سوخت موتور
 • اندازه گيري Blow-by موتور
 • مجهز به 32 كانال اندازي گيري دما در نقاط مختلف موتور
 • مجهر به 10 كانال اندازه گيري فشار نقاط مختلف موتور
 • مجهز به سيستم نرم افزاراتوماتيك راه اندازي و كنترل تست

 • مجهز به تجهيزات كنترل دماي آب خروجي موتور از20 درجه سانتي گراد الي 120 درجه سانتي گراد در دورهاي 800 الي 6500RPM موتور (جهت انجام تست دوام400hr.)
 • مجهز به تجهيزات كنترل دماي روغن موتور از 50الي150 درجه سانتي گراد در دورهاي 800 الي 6500RPM موتور
 • مجهز به كنترل دماي سلول موتور
 • مجهز به تجهيزات بارگذاري جانبي موتور ( اعم از فرمان هيدروليك ، دينام و كولر ) در حين تستها مي باشد
 • كنترل دماي سوخت مصرفي موتور
 • مجهز به تجهيزات كنترل فشار ، رطوبت و دماي هواي مصرفي موتور Conditioning Air Handling Unit)) مي باشد
 • نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء اتوماتیک در سلولهای تست و اتاق کنترل
Powertrain_3