آزمون های قابل انجام

 • استحکام کششی ، فشاری و خمشی
 • مقاومت چسبندگی ، سختی سنجی
 • مقاوم به ضربه
 • نقطه نرمی ، دانسیته
 • مقاومت حرارتی و برودتی
 • مقاومت به روغنها و سوخت ها
 • جذب آب
 • شاخص جریان پذیری مذاب(MFI)
 • گهمان
Polymer_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Polymer_2
 • - سختی سنجی به روش های shore,IRHD و راکول
 • - دستگاه های تست : کشش ، فشار(ایندنتو متر)، ضربه
 • - دستگاه های تست : تورم ، جذب آب تحت خلاء،تاثیر ازن ، شرایط جوی
 • - دستگاهای تست: سایش چرخشی ، سایش TABER و سایش لاستیکها
 • - دستگاه های عیین نقطه نرمی MFI,HDT/VICAT و ترازوی دقیق
 • - دستگاه گهمان