آزمون های قابل انجام

 • دوام قفل های خودرو
 • دوام آنتن
 • دوام دسته راهنما
 • دوام دسته برف پاک کن
 • دوام ضربه گیر اکسل
 • دوام ترمز دستی
 • دوام درب داشبورد
 • دوام شیشه بالابر
 • دوام دریچه هوای داشبورد
 • دوام قفل کودک
Mechanisms_1

Mechanisms_3
 • آزمونهای دوام رودری
 • آزمون دوام دستگیره های داخلی
 • آزمون های دستگیره های خارجی
 • راندمان ترمز دستی
 • کلیه آزمونهای ماژول ایربگ
 • آزمونهای انفجار ایربگ
 • جذب انرژی ، برخورد سر
 • دوام ریل کمربند ایمنی
 • دوام و عملکرد کوئل
 • دوام قفل سویچ

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Mechanisms_2
 • دستگاه تست دوام جک بالابر
 • دستگاه تست دوام مجموعه اهرام تعویض دنده
 • دستگاه تست ضربه به بال پین
 • دستگاه تست آزمونهای گرد و غبار
 • دستگاه تست دوام Rotation
 • دستگاه تست دوام بسته شدن درب