آزمون های قابل انجام

 • قابلیت مونتاژ
 • نیروهای مونتاژ و دمونتاژ قطعات
 • گشتاور
 • نیروسنجی
 • اعمال نیرو با سرعت ثابت
 • آزمونهای سختی استاتیکی شعاعی/محوری/مخروطی/پیچشی
 • ضربه آینه
 • ضریب فنریت لاستیکها
 • اندازه گیری ضریب فنریت فنر
Mechanic_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Mechanic_2
 • دستگاه ضریب اصطکاک پیچ و مهره
 • دستگاه کشش
 • انواع نیروسنجها ، انواع ترکمترها
 • انواع ابزار و تجهیزات اندازه گیری دستی
 • دستگاههای دوام و عملکرد صندلی:

  • دوام سيستم تنظيم پشتي صندلي ( 5 فاز)
  • دوام تغيير شكل کفی صندلی
  • دوام تنظیم ارتفاع صندلی
  • استحکام پشتی صندلی ، کارائی پشت سری
  • آزمونهاي دوام ريل صندلي