آزمون های قابل انجام

 • آزمون تعیین منحنی مشخصه ی الکترو موتورها و آلترناتورها
 • آزمون دوام الکترو موتورها ، تحت بار
 • آزمون شبیه سازی اثر بار گذاری مکانیزم¬ها و مجموعه ها روی الکترو موتورها
 • آزمون¬های دوام و عملکرد مجموعه های برف پاک کن شامل تیغه و بازویی، موتور گیر بکس و موتور مکانیزم
ElectricMachinery_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

ElectricMachinery_2
 • دینامومتر پودری50 نيوتن متر
 • دینامومتر هیسترزیسی 25/3 نيوتن متر
 • دینامومتر هیسترزیسی 80 نيوتن میلی متر
 • دینامومتر هیسترزیسی 280 نيوتن میلی متر
 • Power Analyzer
 • Dynamometer Controller
 • منبع تغذیه ی 500 آمپر قابل کنترل
 • نرم افزار کنترل عملکرد دینامومترها و موتورها با قابلیت کنترل دما در هشت نقطه
 • استند های دوام و عملکرد انواع مجموعه های برف پاک کن
 • استند آزمون دوام هرزگردها ، تسمه سفت کن ها و آلترناتورها ی خودروهای سواری