آزمون های قابل انجام

 • کالیبراسيون انواع ابزارهاي اندازه گيري طولي ( کوليس ، ميکرومتر، ساعت اندازه گيري و ...)
 • کالیبراسيون انواع گيج ها و فيکسچرهاي کنترلي
 • کالیبراسيون انواع گيج بلوک
 • کالیبراسيون انواع گيج هاي فشار و خلاء هيدروليک و پنوماتيک
 • کالیبراسيون انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي
 • کالیبراسيون آون ، کوره و فريزر
 • کالیبراسيون دما و رطوبت در دستگاهاي تست
 • کالیبراسيون انواع گونياي دقيق
 • کالیبراسيون انواع سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک
Calibration_1

Calibration_3
 • کالیبراسيون دور موتور
 • اندازه گيري سه بعدي
 • مقايسه قطعه با مدل سه بعدي
 • اندازه گيري پارامترهاي انواع چرخدنده و انواع هزار خاري
 • اندازه گيري زبري سطح
 • كانتورگرافي
 • توپوگرافي سطوح
 • اندازه گيري تلرانسهاي هندسي
 • اندازه گيري بادامكها
 • اسكن سه بعدي قطعات
 • اندازه گيري پارامترهاي رزوه

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Calibration_2
 • « دستگاه دقيق کالیبراتور طول (ULM) با زينه بندي 0.0001mm
 • دستگاه کالیبراتور گيج بلوک با زينه بندي 0.00001mm
 • کالیبراتور گيج هاي فشار و خلاء با دقت 80ppm
 • ارتقاع سنج دقيق با زينه بندي 0.0001mm
 • گونياي مرجع گرانيتي
 • کالیبراتور ساعت اندازه گيري با زينه بندي 0.0002mm
 • سري وزنه هاي استاندارد کلاس E2
 • ترازوي دقيق با زينه بندي 0.1gr در گستره 32kgr
 • سري گيج بلوک تا گريد K
 • سري گيج هاي زاويه
 • کالیبراتور سختي سنج هاي لاستيک و پلاستيک
 • انواع سنسورهاي دقيق دما و رطوبت

 • دستگاه اندازه گيري سه بعدي (CMM)
 • دستگاه اندازه گيري چرخ دنده ها (GMM)
 • دستگاه ویدئو پرژکتور (VMS)
 • دستگاه اندازه گيري زبري سطح
 • دستگاه كانتورگرافي
 • دستگاه اندازه گيري تلرانسهاي هندسي
 • دستگاه پروفايل پروژكتور
 • دستگاه تراز دوقلو(کالیبراسیون میز صفحه صافی)
 • دستگاه ارتفاع سنج دو بعدي
Calibration_4