۱۳۹۸-۰۸-۰۱

پیام روز جهانی استاندارد ۲۰۱۹

​​استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی ؛ ویدئو رسانه ای مدرن برای بیان دیدگاه است. پیشرفت های فناوری، جهان ما را تغییر داده است،تغییرات بنیادی در سرگرمی ها، […]