بازدید وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت و هیئت همراه از شرکت UTAC CERMA
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
Signing of co-operation agreement between ITRAC & GORDION TEKNIK from Turkey
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
نمایش همه

موفقیت ایتراک در اخذ گواهی تحقیق و توسعه

پیرو فعالیتهای انجام شده جهت اخذ گواهی تحقیق و توسعه و ارزیابی انجام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) موفق به اخذ گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خدمات تحقیقاتی –آزمایشگاهی صنایع خودرو با شماره ۰۰۴۷۳۴۰ به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ گردید. گفتنی است این گواهی به شرکتهای عمدتا تولیدی و به ندرت شرکتهای خدماتی که از نظر تشکیلات سازمانی، نیروی انسانی متخصص، امکانات آزمایشگاهی و تخصصی از توانمندی لازم جهت انجام فعالیتهای تحقیقات توسعه ای و کاربردی برخودار بوده و عطف به عملکرد و نتایج فعالیتهای تحقیقاتی انجام شده در ارزیابی مربوطه موفق به کسب امتیاز لازم شوند اهدا می گردد.

گواهی تحقیق و توسعه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *